top of page

HYPERLOOP DESERT CAMPUS

VIEW I

PROMOTOR: DARTAGNANS CROWDFUNDING  ·  ARQUITECTE: ERIC AZNAR SANS (EA STUDIO)   ·  PRESSUPOST: 15.781.935,46€  ·  UBICACIÓ: NEVADA (USA)  ·  ESTAT: CONCURS   ·   DATES: 2020

Hyperloop Desert Campus es concep a partir de la disposició estratègica de diversos volums col·locats de manera separada, tot i que disposats dins les alineacions de dos grans i flotants plans de geometria quadrada, situats en el bell mig del desert.

Aquests plans es materialitzen en forma de dues extenses lloses de formigó armat entre les quals es troba una planta lliure de baixa alçada lliure formant un gran espai obert que condensa dues funcions fonamentals del projecte: exercir com a espai servidor connector entre els volums, per una banda; contenir un programa flexible i multifuncional -com per exemple l'espai de museu i exhibició- per l'altra.

Els volums tenen la funció de contenir el programa més rígid i inamovible, per un ús molt específic, que resulten ser els espais servits del programa principal.

El volum més representatiu i que conté tota l'essència del campus és el laboratori de I+D, el qual acapara tot el protagonisme com a conseqüència de la seva gran dimensió i posició centrada dins els contorns de les dues grans lloses flotants., així com per les seves superfícies vidrades combinades amb l'estructura metàl·lica, que permet la visibilitat del prototip de l'Hyperloop des de qualsevol angle i posició.   

VISTA PRÈVIA

noun_loading_1852300_edited.png

PROPERAMENT: MÉS IMATGES DEL PROJECTE

bottom of page