top of page

NOU centrE administratiU platja d'aro

A1-_NOU_AJT_PDA%2BARXIU%2BAMPLIACI%C3%83

PROMOTOR: CASTELL-PLATJA D'ARO CITY HALL   ·  ARQUITECTE: ERIC AZNAR SANS (EA STUDIO)  ·  PRESSUPOST: 6.475,751,60€  ·  UBICACIÓ: PLATJA D'ARO - CATALUNYA (ESPANYA)   ·   TIPUS D'INTERVENCIÓ: NOVA CONSTRUCCIÓ I ACONDICIONAMENT URBÀ  ·  ESTAT: PROJECTE

El NOU CENTRE ADMINISTRATIU PLATJA D'ARO divideix el programa en dos nous edificis estratègicament situats per generar una plaça -com a espai neuràlgic on es posa de manifest el moviment i la interacció entre persones- amb l'ajuda d'un tercer i preexistent edifici: la Biblioteca Municipal, la qual quedarà ampliada, incloent un nou accés.

 

La característica més important de tota la intervenció consisteix en obtenir una façana perimetral de la plaça en un únic i uniforme llenguatge caracteritzat per pòrtics que representen un tribut i reinterpretació dels ordres clàssics de l'arquitectura. 

El primer i més important dels edificis és evidentment l'edifici de l'Ajuntament, el qual presideix l'espai de la plaça, establint un diàleg amb la resta d'edificis. La seva presència queda accentuada per la seva alçada i volumetria.

La segona peça és l'edifici de l'Arxiu Municipal, el qual delimita l'àmbit oest de la plaça. Aquest queda vinculat a l'edifici de l'Ajuntament mitjançant un porxo que actua com a element articulador entre ambdós edificis. Aquest porxo funciona com un dels accessos i alhora com a espai per a usos de venda ambulants com alguna paradeta o quiosc.

El tercer i preexistent edifici és ampliat amb un nou pòrtic d'accés que actúa com a pavelló de nou accés tant a la nova biblipteca com a l'antiga.

VISTA PRÈVIA

noun_loading_1852300_edited.png

PROPERAMENT: MÉS INFORMACIÓ DEL PROJECTE

bottom of page