top of page

ANELLA VERDA DE PALS

A1%20ANELLA%20VERDA%20DE%20PALS-%20DEFIN

PROMOTOR: UDG  ·  ARQUITECTES: ALBERT FONT SABADÍ & ERIC AZNAR SANS   ·  PRESSUPOST: 2.532,751,15€  ·  UBICACIÓ: PALS - CATALUNYA (ESPANYA)  ·  TIPUS D'INTERVENCIÓ: ACONDICIONAMENT URBÀ I RURAL  ·   ESTAT: PROJECTE  ·  DATES: 2017

ANELLA VERDA DE PALS és un projecte que es centra en oferir una solució a diversos problemes destacats després d'analitzar les seves particularitats des d'un punt de vista ecològic, cultural, social i agrícola.

La principal problemàtica detectada era la falta d'integració del paisatge amb els àmbits perifèrics sud i oest del poble, en els quals es va poder detectar una falta de relació i connexió amb el municipi, a part de ser zones indefinides i fins i tot abandonades en molts casos. A més, l'àmbit oest de Pals contenia una important barrera física manifestada en forma de carretera, que anul·lava pràcticament la connexió natural  entre ambdós costats de la mateixa. 

 

Analitzant les diverses rutes que convergeixen amb el municipi, es va detectar que múltiples rutes cicloturistes i senderistes com la coneguda GR-92 atravessen el nucli del municipi.

La proposta, centrada en l'agroturisme, planteja com a estructura principal crear un itinerari verd al voltant de l'assentament de Pals i alhora, connectar el seu centre urbà amb la vegetació i natura dels seus voltants a partir de dos nous eixos.

Per un costat, l'anella verda oferirà als visitants un recorregut circular a través de la diversitat de paisatges i de colors de la seva vegetació autòctona, establint una forta connexió amb els dos eixos vertebradors proposats, amb les rutes existents i amb els diversos punts d'interès patrimonial destacats que actualment es troben dispersos per la perifèria amb una clara manca de connexió i relació entre aquests. L'anella verda, alhora, permetrà la integració de la vegetació cap al centre de l'àmbit urbà.

La segona fase del projecte, planteja els dos eixos anteriorment mencionats: un de nord a sud que enllaçarà els diversos equipaments urbans esportius actuals; l'altre eix, d'est a oest, connectarà unes noves hortes urbanes proposades conjuntament amb nous equipaments (destinats a l'emmagatzematge d'eines per a l'ús agrícola) i amb l'actual plaça el poble on un dia a la setmana s'estableix el mercat per a la venda de fruites i hortalisses  entre altres productes, els quals es podran cultivar prèviament a les hortes urbanes proposades en aquesta intervenció.

 

Les noves hortes urbanes estaran localitzades a terrenys actualment desaprofitats, els quals passarien en mans de l'ajuntament o bé, en una situació d'acord concertat entre el mateix i els actuals propietaris particulars. Per altra banda, els espais d'emmagatzematge per a les eines agrícoles sorgirien de l'aprofitament ir reacondicionament dels edificis existents detectats en els quals actuaklment es careix d'ús o estan abandonats, passant a una situació de propietat similar a la de les hortes. 

VISTA PRÈVIA

noun_loading_1852300_edited.png

PROPERAMENT: MÉS IMATGES DEL PROJECTE

bottom of page