top of page

ALLOTJAMENT SOCIAL PER A LA SALUT I L'ESPORT

PROMOTOR: UDG  ·  ARQUITECTE: ERIC AZNAR SANS  ·   PRESSUPOST: 2.820,110,05€   ·  UBICACIÓ: BEGUR - CATALUNYA (ESPANYA)  ·  TIPUS D'INTERVENCIÓ: REHABILITACIÓ I CANVI D'ÚS  ·  ESTAT: PROJECTE   ·   DATES: 2017

ALLOTJAMENT SOCIAL PER A LA SALUT I L'ESPORT parteix de la rehabilitació amb canvi d'ús d'una antiga nau industrial parcialment destinada a oficines i a embarcacions de mitjana i petita eslora. La intervenció planteja la incorporació d'una nova estructura modulada que permeti la seva coexistència amb l'estructura i pell de la nau, amb la finalitat de convertir l'edifici en habitable.

 

La idea principal d'aquest projecte consisteix en crear una comunitat d'allotjament social destinada a persones de tercera edat per fomentar la salut i l'esport, la qual estarà directament relacionada amb les activitats senderistes promogudes per la gran ruta GR-92 entre altres rutes verdes de la zona, generant d'aquesta manera, un segon ús per a allotjar a curt termini senderistes i ciclistes que necessitin una estança on passar la nit.

El fet de juntar dues tipologies d'allotjament, fa possible crear una interacció molt potent entre persones de la tercera edat i la gent més jove podent compartir les seves experiències i fins i tot algunes activitats. D'aquesta manera apareix la necessitat d'establir un sòlid programa que serà possible a partir d'una malla hexagonal uniforme, estesa des de dins cap a fora de l'edifici existent, i que s'integra a la seva estructura per a generar, en primer ordre, una sèrie de patis de llums i ventilació per fer la nau habitable i, en un segon ordre, per generar els diversos espais comunitaris específics i privats que seran diferenciats en funció de la seva dimensió hexagonal que variarà a partir de la mateixa unitat modular. Els buits intencionats i residuals sorgits entre mòduls o entre mòdul i la pell de la nau es convertiran en espais servidors principalment destinats a la circulació, tot i que també serviran per a altres usos flexibles i polivalents.

VISTA PRÈVIA

bottom of page