top of page

SA PORTALADA DES PORT DE MAÓ

CROSS SECTION

PROMOTOR: UDG  ·  ARQUITECTE: ERIC AZNAR SANS  ·  PRESSUPOST: 3.850.112,25€   ·  UBICACIÓ: MAÓ - MENORCA (ESPANYA)  ·  TIPUS D'INTERVENCIÓ: NOVA CONSTRUCCIÓ I ACONDICIONAMENT URBÀ  ·  ESTAT: PROJECTE  ·  DATES: 2018

SA PORTALADA DES PORT resol  la deficient connexió urbana, tant vertical com horitzontal entre el port de Maó i el seu nucli urbà degut al contrastat desnivell topogràfic entre ambdós - protagonitzat per l'alt penya-segat que els sepaa-, i alhora, ofereix una solució a la manca d'un equipament públic entre els dos àmbits.

 

Aquest projecte doncs, no només té una funció a escala urbanística, sinó també arquitectònica, que dona cabuda a un programa parcialment públic, privat i polivalent, que alhora funciona com a recorregut horitzontal i vertical, i perquè no, com a mirador entre el port i el centre de Maó.

L'estratègia d'intervenció sorgeix a partir de la generació de diversos estrats graonats, ubicats entre el penya-segat i la carretera, que generen un joc amb la topografia existent, i que es connecten amb una sèrie de rampes o recorreguts que conflueixen a les plataformes, fent més accessible i facilitant la transició entre el port i el centre del municipi. Aquests estrats en les seves cotes superiors queden adossats al penya-segat rocós i a mesura que es formen les plataformes inferiors, aquestes es van desplegant per encarar-se amb el port. Aquests desplegaments doncs, originen les terrasses sobre les quals es genera el moviment i contemplació dels vianants, mentre que en els espais interiors entre plataformes es genera el programa arquitectònic i funcional.

 

Aquests espais interiors de programa funcional contenen un bar en el seu nivell superior, mentre que els nivells inferiors contenen els espais d'exposició polivalents.

Les connexions de tipus rampa i escales tant interiors com exteriors es complementen amb elevadors verticals per oferir un servei estrictament funcional. 

VISTA PRÈVIA

noun_loading_1852300_edited.png

PROPERAMENT: MÉS INFORMACIÓ DEL PROJECTE

bottom of page